13 de Abril – SEMINARIO: Servizos de apoio da OTRI e oportunidades de participación para investigadores da Facultade de Ciencias da Educación en proxectos internacionais

Coma parte do labor de fomento e apoio no acceso ao financiamento mediante convocatorias competitivas, a Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) da UDC organiza en colaboración coa Facultade de Ciencias da Educación un seminario para revisar os servizos de apoio dispoñibles na UDC para fomentar a participacións dos seus investigadores en proxectos europeos, nomeadamente no Programa Cadro da Unión Europea Horizonte 2020 (H2020).

Os relatores serán técnicos da OTRI expertos nas temáticas a presentar, xunto con investigadores da UDC con experiencia na execución deste tipo de proxectos, que presentarán os seus casos de éxito.