Poñemos á súa disposición documentación de promoción na que se recolle a oferta tecnolóxica dos grupos e centros de investigación da UDC. Estes folletos pretenden ser un instrumento de promoción da investigación dos grupos participantes e visualización da súa oferta cara ás empresas e outros organismos e institucións.

Se desexa recibir os impresos en papel pode solicitalos contactando con nós e remitiránselle por correo o antes posible.

Aquí pode descargar os documentos que precise