Oportunidades para investigadores da UDC en programas de apoio á Ciencia Excelente

A xornada inclúe a presentación de programas de financiamento público autonómicos, estatais e europeos para desenvolver proxectos de Ciencia Excelente (bolsas da Xunta de Galicia, programas do MINECO coma Ramón y Cajal, etc. e programas europeos coma as bolsas do ERC e as accións Marie Skłodowska-Curie), así como información sobre medidas específicas de apoio promovidas dende a UDC (programa InTalent).

Os relatores serán técnicos da UDC expertos nas áreas temáticas a desenvolver en cada presentación.