A Universidade da Coruña contribúe ao progreso e á innovación coa posta en marcha dun parque tecnolóxico que se converterá no departamento da I+D+i das empresas. O Parque é un complexo de centros de investigación que se reparten entre os campus de Elviña e de Ferrol.

Este proxecto, que xa é unha realidade apoiada de forma decidida tanto polas administracións públicas como polo sector empresarial, posibilitará o contacto directo entre a universidade e a empresa.

Progreso e Innovación

CITEEC

CITIC

CITENI

CICA