RESOLUCIÓN DE OFERTA DE EMPREGO. REFERENCIA 2017/CP/235

Con relación á oferta de emprego con cargo ao proxecto “Impulsando la participación de la UDC en el Espacio Europeo de Investigación” publicada o día 15 de decembro de 2017, con referencia  2017/CP/235, unha vez reunida a comisión de selección o día 12 de xaneiro 2018 para realizar a valoración de méritos aportados por cada un dos candidatos

RESÓLVESE contratar a:

  • Xosé Manuel García García

LISTA DE AGARDA:

  • Diego Lois Esmorís
  • Inmaculada Álvarez Fernández

Establécese un prazo de tres días hábiles para presentar reclamacións contra esta resolución.