RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS OFERTAS DE EMPREGO – REFERENCIA: 2018/CP/217, 2018/CP/218, 2018/CP/219

Resolución definitiva das ofertas de emprego ao abeiro do “Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as universidades do SUG”, publicadas o día 28 de novembro de 2018, con referencia: 2018/CP/217, 2018/CP/218 e 2018/CP/219.