RESOLUCIÓN OFERTA DE EMPREGO – REFERENCIA 2018/CP/219

Resolución da oferta de emprego ao abeiro do “Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as universidades do SUG”, publicada o día 28 de novembro de 2018, con referencia 2018/CP/219.