OTRI
UDC

María Isabel Docampo Ramos

Directora Técnica

 

881 01 1437

direccion.otri@udc.gal

Pilar Pintor Vázquez

Directora de Xestión Económico-Administrativa

 

881 01 1494

administracion.otri@udc.gal

xestion.economica.otri@udc.gal

direccion.otri@udc.gal

Yolanda Roel González

Xestión Económico-Administrativa

 

881 01 1477

xestion.economica.otri@udc.gal

administracion.otri@udc.gal

Miguel Garea Garea

Colaboración UDC-Empresa, Valorización e Oferta Tecnolóxica

 

881 01 1487

valorizacion.otri@udc.gal

licenzas.otri@udc.gal

Xosé Manuel García García

Innovación e Colaboración UDC-Empresa

 

881 01 2692

innovacion.otri@udc.gal

Pablo Gens Montes

Creación de Spin-Off e Viveiro de Empresas

 

881 01 2629

spinoff.otri@udc.gal

viveiro.otri@udc.gal

Aitor Astoreca Urquidi

Contratos Art. 60

Protección de resultados de investigación

 

881 01 2631

contratos.otri@udc.gal

proteccion.otri@udc.gal

Julia Fernández Valero

Protección de resultados de investigación

 

881 01 1467