LOCALIZACIÓN

Viveiro de Empresas da Universidade da Coruña
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña, s/n 15071 A Coruña

INSTALACIÓNS

O Viveiro dispón de 7 locais cunha superficie de 21 m2 cada un, dotados con mobiliario e conexión de voz e datos.

Outras instalacións:
 • Salas de reunións
 • Salón de actos
 • Aulas de formación
 • Conserxería
 • Área de descanso
 • Aseos

SERVIZOS

Asesoramento
 • Na elaboración do plan de empresa
 • Na constitución da empresa
 • Na procura de financiamento
 • Na xestión empresarial
 • Na protección da innovación
 • En operacións societarias e mercantís
Formación e networking
 • Formación en xestión empresarial grazas á colaboración con distintas entidades
 • Fomento das relacións interprofesionais entre as empresas aloxadas no Viveiro

OUTROS SERVIZOS

 • Acceso a internet e comunicacións telefónicas
 • Recepción de visitas e correspondencia
 • Domiciliación da empresa
 • Mantemento e limpeza do edificio
 • Servizo de vixilancia e seguridade