No Catálogo de Investigación poderá realizar consultas avanzadas sobre o persoal, liñas de investigación e oferta tecnolóxica dos grupos e unidades de investigación da Universidade.

Ademais, poderá consultar a Ficha de persoal docente e investigador.