A creación de empresas de base tecnolóxica de iniciativa universitaria, comunmente coñecidas como spin-off, estase consolidando como un novo mecanismo de transferencia do coñecemento xerado polos grupos de investigación e o resto da comunidade universitaria cara á sociedade. A través deste tipo de iniciativas, a Universidade da Coruña asume un papel máis dinámico e activo no funcionamento do sistema de innovación.

 

É por isto que se desenvolveu o Regulamento de creación e recoñecemento de empresas da UDC, a través do cal articúlase a creación e a posibilidade de participación por parte da UDC en empresas baseadas en coñecemento e resultados de investigación.

As Spin-off representan un novo mecanismo de transferencia, máis dinámico e activo cara a innovación

EMPRESAS XURDIDAS NA UDC

Listado completo de todas as empresas de base tecnolóxica participadas ou asociadas á UDC

INFORMACIÓN DE INTERESE

Regulamentos, programas e entidades de apoio, financiamento, aceleradoras... toda a información sobre spin off