O orzamento da Comisión destinado a COST utilízase para financiar as actividades de conexión dos Comités de Xestión e Grupos de traballo, que poden incluír as seguintes:/

Gastos de viaxe dos delegados que asistan a reunións destes comités/

Estudos e avaliacións/

Publicacións e diseminación/

Misións científicas a curto prazo: permítese a un junior researcher permanecer nun laboratorio dun país COST para aprender unha técnica nova ou para facer medidas con instrumentos e/ou métodos dos que non dispón no seu país/

Talleres e seminarios/

Conferencias de investigación e training schools/