O principal obxectivo do Programa é desenvolver as rexións do suroeste de Europa mediante a cooperación nos ámbitos da competitividade, a innovación, a protección do medio ambiente, o desenvolvemento sustentable e a planificación rexional. O programa operativo contribuirá así a unha integración equilibrada das rexións participantes e fomentará en toda a Unión Europea a cohesión económica e social.

O enfoque da cooperación transnacional céntrase en:

  • Transferencia de know-how e fertilización cruzada entre proxectos que traten cuestións similares
  • Transnacionais das cuestións de interese para toda a zona

As prioridades son:

  • Promoción da innovación e creación de redes sustentables no eido da cooperación técnica
  • Mellora da sustentabilidade co fin de protexer e preservar o medio ambiente e o patrimonio natural da zona suroeste de Europa
  • Integración harmoniosa da zona suroeste de Europa e mellora da accesibilidade ás redes de información
  • Promoción do desenvolvemento urbano sustentable baseado na cooperación transnacional
  • Asistencia técnica
image