Un dos obxectivos da OTRI é promover a transferencia da oferta científico-técnica universitaria ao sector produtivo e á sociedade en xeral. Para alcanzar este obxectivo, asesoramos e colaboramos cos investigadores para dar a mellor resposta ás necesidades da contorna./

Desde a OTRI axudamos á comunidade investigadora a:/