Resolución convocatoria de acceso ao Viveiro de Empresas da UDC

En relación á convocatoria con data 13 de setembro de 2016 para cubrir dúas prazas no Viveiro de Empresas Innovadoras da Universidade da Coruña e logo de reunida o 6 de outubro de 2016 a Comisión Avaliadora do Viveiro de Empresas.

RESÓLVESE a admisión das seguintes iniciativas empresariais no Viveiro:
ENSI LABS
DRATUM