RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A EN XESTIÓN DE PROXECTOS

Resolución da convocatoria da OTRI da UDC para cubrir unha praza de técnico/a en xestión de proxectos con cargo ao ao proxecto de referencia 0466_SHERPA_DO_MAR_1_E, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER no maco do programa Interreg V A España- Portugal (POCTEP) 2014-2020, publicada o día 23 de novembro de 2020: