RESOLUCIÓN DE OFERTA DE EMPREGO. Referencia 2017/CP/178

Obxecto: Apoio na promoción da I+D+i e transferencia de resultados de investigación

Con relación á oferta de emprego con cargo ao convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as Universidades de Coruña, Santiago e Vigo para o desenvolvemento dos servizos xerais de apoio á investigación publicada o día 6 de outubro de 2017, con referencia  2017/CP/178, unha vez reunida a comisión de selección o día 27 de outubro 2017 para realizar a valoración de méritos aportados por cada un dos candidatos

RESÓLVESE contratar a:

  • Aitor Astoreca Urquidi

LISTA DE AGARDA:

  • Santiago García Pardo

Establécese un prazo de tres días hábiles para presentar reclamacións contra esta resolución.