RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS, EXCLUÍDAS E LISTAXE DE AGARDA DA CONVOCATORIA DE ACCESO AO VIVEIRO DE EMPRESAS DA UDC

O 30 de outubro de 2019 publicouse unha convocatoria para cubrir 2 espazos dispoñibles no Viveiro de Empresas.

Unha vez publicada a listaxe provisional de solicitudes seleccionadas e en reserva o 05 de decembro de 2019, e non habendo reclamacións no período marcado, se resolve aprobar a relación definitiva de solicitantes seleccionados e a listaxe de solicitantes en reserva para acceder ao Viveiro de Empresas.