LIFE está aberto a todas as entidades establecidas nos estados membros da Unión Europea, incluíndo tanto as institucións como os axentes e organismos públicos ou privados/

Organismos Públicos/

Organizacións Mercantís Privadas/

Organizacións Privadas Non Mercantís, incluídas as ONG/

Non hai un número mínimo de socios para presentar unha solicitude, así que cabe a posibilidade de que unha proposta non teña máis participantes que o propio beneficiario solicitante. Por outro lado, recoméndase que unha proposta non conte con máis de cinco entidades socias.

Outros documentos de interese para participantes/