LIFE é un instrumento de cofinanciamento para actuacións en favor do medio ambiente na Unión Europea e en terceiros países (países candidatos á adhesión á UE, países da Asociación Europea de Libre Comercio membros da Axencia Europea de Medio Ambiente e países dos Balcáns Occidentais incluídos no proceso de estabilización e asociación).

 

Tratándose de subvencións para actividades concretas, as porcentaxes máximas de cofinanciamento representan ata o 60% dos custos subvencionables con carácter xeral e de ata o 75% no caso de proxectos financiados dentro do subprograma de Natureza e Biodiversidade. No caso de accións de apoio ao funcionamento de entidades sen ánimo de lucro que participen no desenvolvemento, a execución e o control do cumprimento da lexislación e as políticas da Unión Europea a porcentaxe máxima de cofinanciamento pode acadar o 70% dos custos subvencionales.

 

LIFE execútase a través da xestión directa (subvencións, adquisicións e premios) e a xestión indirecta para actividades específicas. A Axencia Executiva de Clima, Infraestructuras e Medio Ambiente (CINEA) encargase da xestión da meirande parte das subvencións e é o principal punto de contacto entre a Comisión Europea e os beneficiarios.