RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS, EXCLUÍDAS E LISTAXE DE AGARDA DA CONVOCATORIA DE ACCESO AO VIVEIRO DE EMPRESAS DA UDC

O 27 de setembro de 2017 a Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) da Universidade da Coruña (UDC) publicou unha convocatoria para cubrir 4 espazos dispoñibles no Viveiro de Empresas.

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes e o de reclamacións, se resolve aprobar a relación definitiva de solicitudes admitidas, en reserva e excluídas para acceder ao Viveiro de Empresas.